Uusimmat kuvat

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:482352 kpl

Päivitys

Sivut päivitetty 4.4.2024: Toiminta / hallituksen kokous 3.4.2024

                             Vuosi 2024

Hallituksen kokous Kouvolassa 10.5.2024


- saatiin tilannekatsaus sukukirja II:sta - valmistuminen siirtyy ensi vuoden puolelle
- allekirjoitettiin tilinpäätös
- saatiin jäsenkirje valmiiksi - lähtee jäsenille ensi viikon alkupuolella
- seuraava kokous on 12.8.2024 ja sukukirjatyöryhmä kokoontuu 13.5.2024

Hallituksen kokous Kouvolassa 3.4.2024

- keskusteltiin sukukirja II:n sisällöstä ja päätettiin, että keskustelua jatketaan sukukirjatyöryhmässä
- hyväksyttiin vuosikokouksen päätettäväksi tilinpäätös ja vuosikertomus sekä toiminta- ja taloussunnitelma 2024
- merkittiin tiedoksi toiminnantarkastuskertomus
- työstettiin jäsenkirje
- seuraava kokous on 6.5.2024 ja sukukirjatyöryhmä kokoontuu 22.4.2024

                             Hallituksen kokous Kouvolassa 21.2.2024

                            Päätettiin, että
                           - sukukirja II julkaistaan kahdessa osassa - ensimmäinen osa kattaa vuodet                               1900-1950 ja se julkaistaan tämän vuoden aikana
                           - haetaan apurahaa julkaisemiseen Karjalan kulttuurirahastolta ja
                             Jev-säätiöltä
                           -
vuosikokous pidetään Tuohikotin kirkon sivusalissa 15.6.2024
                           - seuraava kokous on 3.4.2024 ja työryhmä kokoontuu 4.3.2024
                            

                             Hallituksen kokous Kouvolassa 8.1.2024
                            
                           
Sukukirja I:n osalta todettiin, että 60 kirjaa oli myyty ja jäljellä on 20 kirjaa.
                            Keskusteltiin laajasti sukukirja II:sta:
                            - kirja tulee kattamaan vuodet 1900-2000
                            - alustava aikataulu on vuosi 2024
                            - apurahoja haetaan 3-4 säätiöltä/rahastolta
                            - kirjanjulkaisijaksi valittiin Bookea Finland Oy
                            - sukukirjatyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Heli Laapio-Knuutila
                            - hallitus kokoontuu seuraavan kerran 21.2. ja sukukirjatyöryhmä 18.1.

Vuosi 2023

Sukukirja on käynyt hyvin kaupaksi. Vielä on kuitenkin muutamia kirjoja jäljellä. Voit tilata kirjan Lasse Tommolalta puh. 0400 445 296, lasse.tommola@kolumbus.fi. Kirjan hinta on 95 e + postituskulut.

Sukukirjojen jakaminen ja hallitus Valkealan iltatähdessä 15.11.2023

Yli 30 jäsentä oli kokoontunut keskustelemaan ja viihtymään kirjan julkistamisessa ja kirjojen jaossa keskiviikkona iltapäivällä. Tilaisuuden lopuksi jaettiin maksaneille sukukirjan I osa. Painotuore kirja sai tuoreeltaan hyvän vastaanoton. Lantta-Inkilä-Henttu sukujen vaiheet 1550-1899 käsittää 366 sivua.

Tilaisuuden jälkeen piti sukuseuran hallitus vuoden viimeisen kokouksensa. Hallitus kävi läpi sukukirjan I osan prosessin vaiheet ja suuntasi katseen ensi vuonna toivon mukaan valmistuvaan toiseen osaan, jossa tullaan jo lähelle nykyaikaa. Seuraava hallituksen kokous pidetään Kouvolassa 8.1.2024.

Muistutus!

Sukukirjat ovat tulleet painosta. Sekä kirjojenjakotilaisuuteen (15.11. klo 14) ilmoittautuminen että sukukirjan maksatus on hoidettava viimeistään perjantaina 10.11.
Ilmoittautumis- ja maksatusohjeet löydät alla olevasta päivityksestä (jäsenistön huomioitava).
Toivomme, että mahdollisimman moni tulee tilaisuuteen ja/tai maksaa sukukirjan tämän viikon aikana.

Hallituksen kokous Kouvolassa 9.10.2023

Hallitus keskusteli ja teki viimeiset päätökset koskien sukukirjaa ja julkistamistilaisuutta. Linjaukset ovat luettavissa alla olevasta muistilistasta.

Jäsenistön huomioitava:
-
julkistamis/kirjojenjakotilaisuus pidetään keskiviikkona 15.11. klo 14 Valkealan Iltatähdessä, Keskitie 17, 45370 Valkeala - toivotaan, että mahdollisimman moni tulisi tilaisuuteen, jotta kirjat saadaan tuoreeltaan jaettua
- tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 7.11. joko Heli Laapio-Knuutilalle (040 717 0563, heli.laapio.knuutila@gmail.com) tai Lasse Tommolalle
(0400 445 296, lasse.tommola@kolumbus.fi)
- sukukirja/sukukirjat on maksettava (á 95 euroa) viimeistään 10.11. sukuseuran tilille FI66 5750 4620 014962 - näin toimien olet oikeutettu saamaan kirjan tai kirjat jakotilaisuudessa tai ellet pääse tilaisuuteen myöhemmin postituksena

Hallituksen kokous Kouvolassa 11.9.2023

Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Ilmo Inkilän; sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja kotisivujen ylläpitäjäksi Kimmo Lantan sekä käytännön asioiden hoitajaksi Lasse Tommolan.
Hallitus keskusteli laajasti sukukirjatilanteesta:
- sukukirja on edennyt painatusvaiheeseen tällä viikolla - vaihe kestää n. neljä viikkoa
- sukukirjan hinnaksi päätettiin 95 euroa - kirja maksetaan sukuseuran pankkitilille ennen julkistamistilaisuutta, tilinumero on FI66 5750 4620 014962
Hallitus päätti, että vastaisuudessa hallituksen varajäsenille lähetetään kokouksen esityslista

Vuosikokous Valkealan seurakuntakeskuksessa 10.6.2023

Vuosikokouksessa oli paikalla 13 sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Heli Laapio-Knuutila, sihteerinä Kimmo Lantta
- kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksut hallituksen esittämässä muodossa: perusjäsenmaksu on 15 e ja perheenjäsenen jäsenmaksu 5 e
- toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kolme päätavoitetta: jäsenhankinta, uusien toimintamuotojen suunnittelu sekä sukukirjaprojektin loppuun saattaminen
- kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Heli Laapio-Knuutilan - ja hallitukseen viisi jäsentä ja viisi varajäsentä (ks. Yhteystiedot) sekä toiminnantarkastajaksi Riitta Suuntalan (varalla Tella Lantta)
- annettiin seikkaperäinen selvitys sukukirjatilanteesta (puheenjohtaja ja Teuvo Liukkonen)
- kokouksen jälkeen Seppo Lantta esitteli arvokasta valokuvakokoelmaansa

Hallituksen kokous Kouvolassa 29.5.2023

Hallitus
- hyväksyi yhden uuden jäsenen
- totesi, että jäsenkyselyssä 51 jäsentä ilmoitti olevansa halukas ostamaan sukukirjan I-osan
- päätti, että kirjan kannessa käytetään Martti Lantan suunnittelemaa logoa
- päätti antaa 10.6. pidettävälle vuosikokoukselle selvityksen sukukirjatilanteesta

Hallituksen kokous Kouvolassa 8.5.2023

Hallitus
- käsitteli sukukirjan valmistelutilannetta 1,5 tuntia ainoana asianaan: Kymi Kymmenen 100-vuotissäätiöltä oli saatu 2000 euron apuraha - arviot taiton ja painatuksen kustannuksista - sukukirjan suuruus on n. 450 sivua (A4)
- päätti, että odotetaan jäsenkyselyn tulosta, jonka perusteella tehdään esitys sukukirjasta vuosikokoukselle, joka pidetään Valkealan seurakuntakeskuksessa 10.6.2023 klo 13.
Esitys vuosikokoukselle muotoillaan hallituksen seuraavassa kokouksessa 29.5.2023.

Hallituksen kokous Kouvolassa 6.3.2023

Hallitus
- hyväksyi esitettäväksi vuosikokoukselle tilinpäätöksen ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023 - todettiin, että jäsenmaksukertymä vuodelta 2022 oli noin puolet edellisvuosista
- päätti pitää vuosikokouksen 10..6. Valkealan seurakuntakeskuksessa
- päätti järjestää kyselyn jäsenille halukkuudesta ostaa sukukirja - tämän jälkeen tehdään kilpailutus kirjapainojen kesken
- kirjatyöryhmä kokoontuu 24.4. ja hallitus 8.5.

Vuosi 2022

Hallituksen kokous Kouvolassa 5.12.2022

Hallitus
- merkitsi tiedoksi, että Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö ei myöntänyt Sukuseuralle apurahaa sukukirjan painatukseen
- päätti hakea tammikuussa 2023 apurahaa Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä em. tarkoitukseen
- keskusteli laajasti apurahan tiimoilta mm. ennakoivasta yhteydenpidosta säätiöön
- päätti, että sukukirjatyöryhmä kokoontuu 4.1.2023 ja hallitus 6.3.2023

Hallituksen kokous Kouvolassa 17.10.2022

Hallitus
- merkitsi tiedoksi, että syyskuun lopulla oli tehty apurahahakemus Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiölle
- päätti, että viideltä kirjapainolta pyydetään tarjoukset sen jälkeen, kun apurahasta on saatu päätös
- keskusteli laajasti sukukirjan painattamiseen liittyvistä asioista
- seuraava kokous pidetään 5.12.2022

Hallituksen kokous Kouvolassa 5.9.2022

Hallitus
- teki seuraavat seitsemän valintaa: varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Ilmo Inkilä, sihteeriksi, rahastonhoitajaksi sekä kotisivujen ylläpitäjäksi Kimmo Lantta, käytännön asioiden hoitajaksi Lasse Tommola; tilinkäyttöoikeus puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla
- keskusteli perinpohjaisesti sukukirjahankkeesta: kirjapainojen kilpailuttaminen suoritetaan loppu- ja alkuvuoden aikana; Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiöltä haetaan syyskuun aikana apurahaa painatustyöhön; sukukirjatyöryhmä kokoontuu 19.9. ja jatkaa valmisteluja; todettiin, että työryhmään kuuluvat Teuvo Liukkonen, Heli Laapio-Knuutila, Kimmo Lantta ja Ilmo Inkilä
- Sukuseura on hyväksytty Sukuseurojen Keskusliiton jäseneksi - jatkossa tullaan käyttämään sen palveluja ja asiantuntija-apua mm. sukukirjaprojektiin
- seuraava kokous on 17.10. klo 13-15, sukukirjatyöryhmä kokoontuu 19.9.

Vuosikokous ja juhlatapaaminen Orilammen Majalla 11.6.2022

21 Sukuseuran jäsentä oli kokoontunut lauantaina, kauniin kesäisenä päivänä vuosikokoukseen ja juhlatapaamiseen.
Vuosikokous sujui yksimielisyyden vallitessa. Sääntömääräiset asiat hyväksyttiin ja henkilövalinnat tehtiin (ks. Yhteystiedot).
Juhlatapaamisen esitelmät olivat kiinnostavia ja niitä kuunneltiin tarkkaavaisesti: vanhojen valokuvien kansio/Seppo Lantta (kallisarvoisten valokuvien kokelma herätti kiinnostusta ja ihailua); sukukirja/Teuvo Liukkonen (keskusteltiin vilkkaasti sukukirjatilanteesta sekä hinnasta ja rahoituksesta); kronikka/Pirkko Wilén (keskustelua erityisesti Sukuseuran perustamista edeltäneistä valmisteluista).
Risto Parkkalin kitara ja laulu saivat hyvät suosionosoitukset.
Erikseen pitää mainita lounas, joka oli herkullinen - erityisesti alkupalapöytä oli runsas ja maittava.
Vapaamuotoinen keskustelu rönsyili tauoilla kiitettävästi ja sai aikaan yhteenkuuluvaisuuden tunteen: olemme samasta suvusta.
Kahdeksan valokuvaa siirretty Kuva-albumiin!Hallituksen kokous Kouvolassa 23.5.2022

Hallitus
- päätti, että Sukuseura liittyy Suomen sukuseurojen keskusliittoon
- viimeisteli juhlatapaamisen aikataulun: klo 11-11.45 vuosikokous, 11.45-12 kitaramusiikkia/Risto Parkkali, 12-13 lounas, 13-13.15 sukukirja/Teuvo Liukkonen, 13.15-13.30 kitaramusiikkia/Risto Parkkali, 13.30-13.45 kronikka/Pirkko Wilén, 13.45-14.00 vapaamuotoista keskustelua
- seuraava hallituksen kokous on 5.9. klo 13

Hallituksen kokous Kouvolassa 4.4.2022

Hallitus
- viimeisteli Orilammen majalla 11.6. järjestettävän juhlatapaamisen aikataulun ja ohjelman
- hyväksyi vuosikokouksen esityslistan ja siellä käsiteltävät esitykset
- päätti, että jäsenkirje lähetetään toukokuun puolivälissä keskeisinä aiheina vuosikokous ja juhlatapaaminen, sukukirja sekä jäsenmaksu
- seuraava hallituksen kokous on 23.5. klo 13

Hallituksen kokous Kouvolassa 21.2.2022

Hallitus
- keskusteli laajasti sukukirjoista. Paikalla oli myös sukukirjojen tekijä Teuvo Liukkonen. Nimettiin ensimmäisen sukukirjan oikolukijoiksi Juhani Lantta, Susanna Jokiranta ja Ilmo Inkilä. Päätettiin pitää seuraava sukukirjatyöryhmän kokous 21.3.
- päätti siirtää juhlatapaamisen 11.6.2022 jatkovalmistelun seuraavaan hallituksen kokoukseen.
- päätti, että huhtikuun jäsenkirje tuodaan hallituksen 4.4. kokoukseen ja että valmistelijoina toimivat puheenjohtaja ja sihteeri
- hyväksyi uuden jäsenen

Vuosi 2021

Hallituksen kokous Kouvolassa 13.12.2021

Hallitus
- kävi lävitse juhlatapaamisen valmistelutilanteen: sali varattu ohjelmalle klo 12-14 - valmistelevaan toimikuntaan valittiin aiemmpien lisäksi Lasse Tommola
- kuultiin puheenjohtajan selvitys sukukirjatyöryhmän aikataulusuunnitelmasta: sukukirja julkaistaan kahdessa osassa - ensimmäinen osa ulottuu vuoteen 1900 ja on jakokunnossa vuoden 2023 vuosikokouksessa - jälkimmäinen osa kattaa 100 vuotta vuoteen 2000 ja sen valmistumistavoite on vuosi 2024
- päätti, että jäsenkirje lähetetään huhtikuussa 2022: juhlatapaamisen ilmoittautumisohjeet ja alustava kartoitus sukukirjan ostajista
- seuraavat hallituksen kokoukset pidetään 21.2.22 klo 13 ja 4.4.22 klo 13 - sukukirjatyöryhmä kokoontuu 3.1.22

Hallituksen kokous Kouvolassa 14.9.2021

Hallitus
- valitsi varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Ilmo Inkilän, sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja kotisivujen ylläpitäjäksi Kimmo Lantan sekä käytännön asioiden hoitajaksi Lasse Tommolan
- kävi lävitse Orilammen Majalla 11.6.2022 pidettävää juhlatapaamista: päätettiin edetä v. 2019/2020 valmistellulla ohjelmalla - valittiin jatkotyön suorittavaan toimikuntaan Martti Lantta, Susanna Jokiranta ja Heli Laapio-Knuutila
- keskusteli laajasti sukukirjojen (2) valmistelutilanteesta ja julkaisemisesta (rahoitus, aikataulu, avustukset, kilpailuttaminen, taittaminen):
                 *11.6.2022 juhlatapaamisessa esitellään sukukirjojen sisältö
                 *talvella suoritetaan jäsenkysely sukukirjojen ostohalukkuudesta 
                 *työryhmä Heli Laapio-Knuutila, Kimmo Lantta, Teuvo Liukkonen ja                   Sami Hänninen täsmentää hallituksen linjauksia
- seuraava hallituksen kokous pidetään 13.12.2021 ja sukukirjatyöryhmä kokoontuu 20.10.2021

Vuosikokous Tuohikotin kirkon sivusalissa 12.6.2021

Vuosikokouksessa oli paikalla 11 sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Tella Lantta, sihteerinä Kimmo Lantta:
- kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksut hallituksen esittämässä muodossa
- toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kaksi päätavoitetta: jäsentapaamisen / sukujuhlan suunnittelu sekä sukututkija Teuvo Liukkosen sukututkimuksen tukeminen
- kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Heli Laapio-Knuutilan - ja hallitukseen kuusi jäsentä ja viisi varajäsentä (ks. Yhteystiedot) sekä toiminnantarkastajaksi Riitta Suuntalan (varalla Tella Lantta)

Ennen vuosikokousta myös hallitus kokoontui
Hallitus päätti, että
- sukutapaaminen/sukujuhla järjestetään Orilammen Majalla 11.6.2022
- hallituksen seuraavassa kokouksessa keskustellaan suunnitelmista sukukirjan julkaisemisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä - Teuvo Liukkonen kutsutaan kokoukseen
- seuraava hallituksen kokous pidetään Kouvolan pääkirjastossa 14.9.2021

Hallituksen sähköpostikokous 7. - 14.4.2021

Hallitus
- hyväksyi kolme uutta jäsentä Kotkasta
- päätti, että vuosikokous pidetään 12.6.2021 klo 13 Tuohikotin kirkon sivusalissa
- hyväksyi kokousmateriaalin esitettäväksi vuosikokoukselle: kokouskutsu, esityslista, tasekirja 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021
- päätti siirtää sukutapaamisen/sukujuhlan myöhemmäksi - hallitus päättää ajankohdan seuraavassa kokouksessa
- päätti lähettää vuosikokouskutsun ja jäsenkirjeen vapun jälkeisellä viikolla
- päätti kokoontua vuosikokouspäivänä klo 12

Hallituksen kokous siirtyy edelleen. Hallitus kokoontuu etäkokoukseen 7.4. klo 17.

Koronasta johtuen hallitus ei kokoontunut 20.1. Seuraava hallituksen kokous pidetään 10.3.2021.

Vuosi 2020

Hallituksen kokous Kouvolassa 18.11.2020

Hallitus
- valitsi varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Ilmo Inkilän; sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja kotisivujen ylläpitäjäksi Kimmo Lantan sekä käytännön asioiden hoitajaksi Lasse Tommolan
- keskusteli vuoden 2021 jäsentapaamisen/sukujuhlan järjestelyistä ja päätti tilaisuuden ajankohdaksi 12.6.2021 paikkana Orilammen Maja
- pohti Teuvo Liukkosen sukututkimuksen tukemista ja päätyi antamaan täyden tukensa sukukirjan valmistumiselle - todettiin vielä, että jäsentapaamisessa keskeisintä on sukukirjan (osan tai kokonaisen) esittely
- päätti seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdaksi 20.1.2021

Vuosikokous Tuohikotin kirkon sivusalissa 10.10.2020

Vuosikokouksessa oli paikalla 7sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Tella Lantta, sihteerinä Kimmo Lantta:
- kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksut hallituksen esittämässä muodossa
- toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kaksi päätavoitetta: vuoden 2021 jäsentapaamisen/sukujuhlan suunnittelu sekä sukututkija Teuvo Liukkosen sukututkimuksen tukeminen
- kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Tella Lantan - ja hallitukseen kuusi jäsentä ja viisi varajäsentä (ks. Yhteystiedot) sekä toiminnantarkastajaksi Riitta Suuntalan (varalla Juhani Lantta)

Hallituksen kokous Kouvolassa 2.9.2020

Hallitus
- hyväksyi yhden uuden jäsenen
- päätti järjestää vuosikokouksen 10.10.2020 klo 13. Paikkana on Tuohikotin kirkon sivusali.
- valmisteli esitykset vuosikokoukseen
- päätti lähettää jäsenkirjeen/kokouskutsun syyskuun toisella viikolla
- totesi, että Arvo Askolan hauta on laitettu kuntoon - haudan hoidosta vastaa myös jatkossa sukuseura
- seuraava hallituksen kokous pidetään 18.11. klo 18

Hallituksen sähköpostikokous 29. - 31.3.2020


Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan ja liikkumis-/kokoontumisrajoitusten vuoksi hallitus päätti, että
- sukujuhla/jäsentapaaminen siirretään järjestettäväksi vuonna 2021. Alustava päivämäärä on 5.6.2021
- vuoden 2020 vuosikokous pidetään lokakuussa 2020
- hallituksen kokous 22.4 siirretään pidettäväksi syyskuussa 2020

Hallituksen kokous Kouvolassa 3.2.2020

Hallitus
* hyväksyi yhden uuden jäsenen
* valmisteli kesäkuun jäsentapaamista/sukujuhlaa:
- tarkempi aikataulu
- kronikan sisältö Pirkko Wilénin luonnoksen pohjalta,
- ilmoittautumiset ennen tapahtumaa ja Orilammen Majalla,
- laivaristeily
* seuraava hallituksen kokous pidetään Kouvolassa keskiviikkona 22.4.2020

Vuosi 2019

Hallituksen kokous Kouvolassa 25.11.2019

Hallitus suunnitteli 6.6.2020 Orilammen Majalla pidettävää jäsentapaamista/sukujuhlaa:
*Tilaisuus alkaa klo 11 lounaalla, joka on jäsenille maksuton. Lounaan jälkeen seuraa mm. musiikkiesityksiä, sukuseuran kronikka, ajankohtaistietoa sukututkimuksen saralta sekä vuosikokous. Ilmoittautumisia otetaan vastaan toukokuussa. Tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät vapun jälkeen lähetettävästä jäsenkirjeestä.
* Seuraavat hallituksen kokoukset ovat keskiviikkona 5.2.2020 ja torstaina 16.4.2020.

Hallituksen kokous Kouvolassa 9.9.2019

Hallitus
- hyväksyi kolme uutta jäsentä ja merkitsi tiedoksi kahden jäsenen erot
- valittiin varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Ilmo Inkilä, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Kimmo Lantta sekä käytännön asioiden hoitajaksi Lasse Tommola
- suunnitteli vuoden 2020 jäsentapaamista/sukujuhlaa, päätti varata Orilammen tapahtuman pitopaikaksi 6.6.2020 klo 12 - 15
- päätti hakea syyskuun aikana apurahaa Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiöltä sukututkimuksen rahoittamiseksi
- pitää seuraavan kokouksen 25.11. klo 18 - yhteyttä pidetään syksyn aikana sähköpostitse

Vuosikokous Tuohikotin kirkon sivusalissa 25.5.2019

Vuosikokouksessa oli paikalla 25 sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Tella Lantta, sihteerinä Kimmo Lantta:
- kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksut hallituksen esittämässä muodossa
- toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kolme päätavoitetta: vuoden 2020 jäsentapaamisen/sukujuhlan suunnittelu ja toteutus; rohkaistaan jäsenistöä aktiiviseen jäsenhankintaan - tätä kannustaa jäsenhankkijan palkitseminen; sukututkija Teuvo Liukkosen sukututkimuksen tukeminen (mm. apurahahakemukset)
- kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Tella Lantan - sekä hallitukseen kuusi jäsentä ja viisi varajäsentä (ks. Yhteystiedot) ja toiminnantarkastajaksi Riitta Suuntalan (varalla Juhani Lantta)
- varsinaisen vuosikokouksen jälkeen kuultiin Teuvo Liukkosen tietoisku suvun vaiheista (kantatalot, ristiin tehdyt avioliitot, kaikkiaan 45000-50000 ihmistä kuuluu sukuun)

Hallituksen kokous Kouvolassa 15.4.2019

Hallitus
- hyväksyi kaksi uutta jäsentä
- päätti vuosikokoukselle esitettävästä materiaalista: kokouskutsu, esityslista, tasekirja, toiminta- ja taloussuunnitelma 2019; hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen
- kuuli selvityksen sukukirjan valmistumisen tilanteesta
- päätti vapun jälkeen lähtevän jäsenkirjeen sisällöstä: vuosikokouskutsu, jäsenmaksut, jäsenhankkijan palkitseminen ja informaatiota vuoden 2020 sukujuhlasta
- seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää alkusyksyllä

Hallituksen kokous Kouvolassa 11.2.2019

Hallitus päätti
- jäsenhankinnasta siten, että aikavälillä kevään vuosikokouksesta seuraavan vuoden vuosikokoukseen palkitaan kolme uutta jäsentä hankkinut jäsen 30 euron lahjakortilla. Tarkemmat ohjeet annetaan kevään jäsentiedotteessa.
- vuosikokouksen ajankohdaksi 25.5. lauantai ja pitopaikaksi Tuohikotin kirkon sivusali
Hallitus keskusteli sukukirjan edistymisen ja julkaisemisen yksityiskohdista.
Hallituksen seuraava kokous on 15.4. maanantai.

Vuosi 2018

Hallituksen kokous Kouvolassa 11.12.2018

Hallitus keskusteli ja linjasi tulevan ja sitä seuraavan vuoden keskeisimpiä toimintoja:
- tehtiin periaatepäätös ensi vuoden keväällä alkavasta jäsenhankinnasta ja jäsenhankkijoiden palkitsemisesta
- kannatettiin sukututkija Teuvo Liukkosen suunnitelmia sukukirjan julkaisemisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
Todettiin, että Sukuseuran vuosikokouksessa luennoinut FT, dosentti Seppo Aalto oli saanut tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon.
Seuraava kokous päätettiin pitää 11.2.2019

Hallituksen kokous Kouvolassa 26.9.2018

Hallitus linjasi toimintasuunnitelman täytäntöönpanon:
- vuoden 2020 jäsentapaamisen/sukujuhlan suunnitteluryhmään valittiin Martti Lantta, Susanna Jokiranta, Pirkko Wilén ja Lasse Tommola
- jäsenten kannustamiseksi kirjoittamaan päätettiin laittaa kehotus kotisivulle
- valokuvien täydentämisestä sovittiin pyynnön laittamisesta sekä seuraavaan jäsenkirjeeseen että kotisivulle
- sukukirjan tukiryhmään osallistumisesta päätettiin tiedottaa myös kotisivujen etusivulla
- jäsenhankinnan aktivoitumisesta keskusteltiin ja esille tuli erityisesti jäsenhankkijoiden palkitseminen; keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa
Hallitus teki järjestäytymisvalinnat: varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi valittiin Ilmo Inkilä, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Kimmo Lantta sekä käytännön asioiden hoitajaksi Lasse Tommola; tilinkäyttöoikeus myönnettiin puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja sihteerille
- seuraava hallituksen kokous pidetään Kouvolan pääkirjastossa 11.12. klo 17.

Vuosikokous Valkealan seurakuntakeskuksen alasalissa 26.5.2018

Vuosikokouksessa oli paikalla 21 sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Tella Lantta, sihteerinä Kimmo Lantta:
- kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksut hallituksen esittämässä muodossa
- toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kolme päätavoitetta: vuoden 2018 vuosikokouksen valmistelut sekä vuoden 2020 jäsentapaamisen/sukujuhlan suunnittelun aloittaminen - rohkaistaan jäsenistöä aktiiviseen jäsenhankintaan sekä kannustetaan jäsenistöä kirjoittamaan oman lähisuvun historiasta ja omasta elämänhistoriasta; kaikki valokuvat lähisuvusta, perheestä ja itsestä ovat tervetulleita laitettaviksi sukuseuran kotisivuille - kannustetaan jäsenistöä osallistumaan työryhmään, jonka tavoitteena on auttaa sukukirjan valmistumista
- kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Tella Lantan - sekä hallitukseen kuusi jäsentä ja viisi varajäsentä (ks. Yhteystiedot) ja toiminnantarkastajaksi Riitta Suuntalan (varalla Aune Seppälä)
- varsinaisen vuosikokouksen jälkeen kuultiin kaksi esitelmää (Teuvo Liukkonen ja Seppo Aalto / vuoden 1918 tapahtumat)

Hallituksen kokous Kouvolassa 9.4.2018

- hallitus viimeisteli ja käsitteli vuosikokousasiakirjat esitettäviksi yhdistyksen vuosikokoukselle 26.5.: esityslista, tilinpäätös, vuosikertomus, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut
- todettiin, että molemmat esitelmän pitäjät - Seppo Aalto ja Teuvo Liukkonen - ovat lupautuneet tulemaan vuosikokoukseen

Hallituksen kokous Kouvolassa 5.2.2018

- hallitus päätti, että Sukuseuran vuosikokous pidetään 26.5. lauantaina klo 13 Valkealan seurakuntakeskuksessa ja että kokoukseen pyydetään alustamaan FT, dosentti Seppo Aalto aiheesta vuoden 1918 tapahtumat silloisen Valkealan alueen näkökulmasta
- hallitus viimeisteli jäsenkirjeen, joka lähetetään helmikuun aikana aiheina mm. sukuseura, sukukirja ja tietoa jäsenyydestä
- hallituksen seuraava kokous pidetään 9.4.2018 klo 17

Vuosi 2017

Hallituksen kokous Kouvolassa 6.11.2017

Hallituksen kokouksen pääaiheena oli sukukirja. Aiheesta käytiin keskustelua 1,5 tuntia:
- Teuvo Liukkonen esitteli sukukirjan tämänhetkistä tilannetta
- sukukirja on valtava aineisto, 160 mapillista lähdeaineistoa ja kirjan sivuiksi muutettuna n. 2500 sivua eli kolme kirjallista tekstiä
- todettiin yhteisesti, että sukukirjan teon loppuvaiheisiin on tärkeintä perustaa työryhmä, joka tukee valmistumista kaikilla tavoilla
- hallitus päätti lähettää jäsenistölleen alkuvuodesta 2018 jäsenkirjeen, jonka avulla toivotaan jäsenistöstä löytyvän 5 - 10 henkilön tukityöryhmä - kirjettä tukee kotisivuilla ja facebookissa samanaikaisesti käynnistyvä kampanja

Hallituksen kokous Kouvolassa 13.9.2017

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tehtiin seuraavat valinnat:
- varapuheenjohtaja Lasse Tommola
- sihteeri Kimmo Lantta
- rahastonhoitaja Kimmo Lantta
- jäsensihteeri Ilmo Inkilä
- käytännön asioiden hoitaja Lasse Tommola
Keskusteltiin sukukirjasta, sen valmistumisesta, tukityöryhmän tehtävistä ja hallituksen keinoista auttaa kirjan valmistumisessa. Päätettiin kutsua sukukirjan tekijä Teuvo Liukkonen seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Hallituksen seuraava kokous pidetään 6.11.2017 klo 18 - 20.

Vuosikokous Tuohikotin kirkon sivusiivessä 27.5.2017

Vuosikokouksessa oli paikalla 26 Sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Ilmo Seppälä, sihteerinä Susanna Jokiranta:
- kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, jäsenmaksut sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2018 hallituksen esittämässä muodossa
- toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kaksi päätavoitetta: vuoden 2018 vuosikokouksen/jäsentapaamisen suunnittelu (esim. sukukirjan valmistuminen), jäsenistön rohkaiseminen aktiiviseen jäsenhankintaan sekä kannustaminen kirjoittamaan oman lähisuvun historiasta ja omasta elämänhistoriasta (julkaistaan kotisivulla ja/tai facebookissa)
- kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Tella Lantan - sekä hallitukseen kuusi jäsentä ja viisi varajäsentä (ks. Yhteystiedot)
- ennen varsinaista vuosikokousta kuultiin kaksi esitelmää (kyläkirja/Veikko Turkki ja sukukirja/Teuvo Liukkonen)

Hallituksen kokous Kouvolassa 26.4.2017

- käytiin lävitse vuosikokoukseen liittyvien käytännön asioiden hoitamiset: alustajat, toiminnantarkastus, kokouspaikan varaaminen ja tarjoilu sekä vuosikokousmateriaalin kopiointi
- hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että uuteen hallitukseen valittaisiin kuusi varsinaista jäsentä
- käytiin lävitse ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima jäsenkirje

Hallituksen kokous Kouvolassa 14.2.2017

- vuosikokouksen alkamisajaksi päätettiin 27.5.2017 klo 13
- viimeisteltiin ja hyväksyttiin esitettäviksi vuosikokoukselle tasekirja sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2017
- päätettiin julkaista jäsentiedote Sukuseuran kotisivuilla
- valitttiin Ilmo Inkilän esteellisyyden vuoksi varapuheenjohtajaksi toimintakauden loppuun (vuosikokoukseen asti) Kimmo Lantta
- seuraava hallituksen kokous pidetään Kouvolan pääkirjaston kokoustilassa keskiviikkona 26.4.2017

Vuosi 2016

Hallituksen kokous Kouvolassa 15.12.2016

- todettiin, ettei sukukirjatyöryhmän tiimoilta ole tullut yhteydenottoja
- päätettiin pyytää vuosikokoukseen alustajiksi Veikko Turkkia ja Teuvo Liukkosta
- vuosikokous päätettiin pitää 27.5.2017 Tuohikotin kirkon sivusalissa
- päätettiin jatkaa valmisteluja kannustaa jäseniä kirjoittamaan lähisuvun historian tapahtumista tai omasta elämänhistoriasta sähköpostin välityksellä siten, että kannustusteksti on kotisivuilla ja fb-sivustolla helmikuun alkupuolella
- seuraava hallituksen kokous pidetään 14.2.2017 klo 17 Kouvolan pääkirjastossa

PROJEKTI 2017 työryhmän tehtävälista:
- työryhmä/työryhmän jäsen tekee tai etsii tekijän
- sukukirjan sisällön valinnat
- oikoluku
- taitto
- painopaikka
- markkinointi
- kirjojen jakaminen
- loppuvaiheen rahoitus

Hallituksen kokous Kouvolassa 5.10. 2016

- keskusteltiin sukukirjatyöryhmän perustamisesta: Sukuseura antaa perustamistoimille tarvittavat tilat kotisivuilta ja fb-sivustolta
- pohdittiin vuoden 2017 vuosikokouksen oheisohjelmaa: päädyttiin sukututkimukseen liittyvään teemaan - alustajat päätetään hallituksen seuraavassa kokouksessa
- todettiin, että jäsenistön kannustaminen kirjoittamaan lähisuvun historian tapahtumista tai omasta elämänhistoriasta markkinoidaan vuoden alusta lähtien kotisivuilla ja fb-sivustolla
- merkittiin tiedoksi, että Sukuseuran puheenjohtajan väitöstilaisuus on Turun yliopistossa 11.11.2016
- seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää 15.12. klo 17

Vuosikokous Valkealan Iltatähdessä 28.5.2016

Vuosikokouksessa oli paikalla 19 Sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Juhani Lantta, sihteerinä Tella Lantta:
- kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, jäsenmaksut sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2017 hallituksen esittämässä muodossa
- toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kolme päätavoitetta: vuoden 2017 jäsentapaamisen suunnittelu (esim. sukututkimuksen teemapäivä), jäsenistön rohkaiseminen aktiiviseen jäsenhankintaan, jäsenistön kannustaminen kirjoittamaan oman lähisuvun historiaan liittyvistä tapahtumista ja henkilöistä tai omasta elämänhistoriasta (julkaistaan kotisivulla ja/tai facebookissa)
- kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Tella Lantan sekä hallitukseen seitsemän jäsentä ja viisi varajäsentä (ks. Yhteystiedot)
- vuosikokous keskusteli aktiivisesti jäsenhankinnasta ja kuuli Teuvo Liukkosen katsauksen sukututkimukseen

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
- hyväksyttiin yksi uusi jäsen
- valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Ilmo Inkilä, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Kimmo Lantta sekä käytännön asioiden hoitajaksi Lasse Tommola

Hallituksen kokous Kouvolassa 10.3.2016

- työstettiin ja hyväksyttiin vuosikokousasiakirjat esitettäviksi yhdistyksen vuosikokoukselle 28.5.: esityslista, tilinpäätös, vuosikertomus, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut
- päätettiin lähettää henkilökohtaiset kutsut vuosikokoukseen kaikille jäsenille

Hallituksen kokous Kouvolassa 25.1.2016

syksyn jäsenhankintakampanjan tulos: yksi uusi henkilö ilmoittautui ja hyväksyttiin Sukuseuran jäseneksi - todettiin, että muutaman hallituksen jäsenen voimin tehty jäsenhankinta ei uusia jäseniä juuri tuo - tarvitsemme kaikkien jäsentemme mukanaoloa ja mahdollisesti myös raha-avustusta apurahan muodossa - asia on esillä seuraavissakin kokouksissa ja viimeistään syksyllä yritetään uudelleen
- päätettiin pitää vuosikokous Valkealan Iltatähdessä 28.5.2016 klo 13. Sovittiin ennakkoilmoittautumisesta kahvitarjoilun vuoksi
- hallituksen seuraava kokous on 10.3. klo 17

Vuosi 2015

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2016

T. LANTTA-INKILÄ-HENTTU SUKUSEURAN HALLITUS

9.11.2015

Syksyn jäsenhankinta alkanut

Alla oleva kirje lähtee tällä viikollla tiedossamme oleville sukulaisille. Tämän lisäksi tarvitsemme kaikkien jäsenten apua saadaksemme uusia jäseniä Sukuseuraamme.

Arvoisa vastaanottaja – Lantan, Inkilän ja Hentun sukuun kuuluva!

Tämän kirjeen välityksellä haluamme kutsua Teidät mukaan Lantta – Inkilä – Henttu Sukuseura ry:n toimintaan.

Sukuseura, kotipaikka Kouvola, on perustettu v. 2000. Suvun esi-isät ovat tulleet noin vuonna 1550 Savitaipaleelta ja asettuneet asumaan Valkealan Tuohikotin kylään nimellä Montonen vuoteen 1600 saakka, jonne heidän jälkeläistensä asuttamana syntyy Kantatalo n:o 1 Lantta, Kantatalo n:o 2 Inkilä ja Kantatalo n:o 3 Henttu.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen historian tuntemusta erityisesti sukuyhteisöjen näkökulmasta, selvittää sekä Lantta-Inkilä-Henttu -suvun että Kouvolan kaupunkiin kuuluvan Valkealan vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja lisätä yhteenkuuluvuutta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaa aktivoivia tilaisuuksia

    • kerää ja arkistoi sukua koskevaa historiaa ja saattaa sitä jäsentensä tietoisuuteensa
    • harjoittaa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä perinteisessä muodossa että kotisivuillaan
    • Sukuseuralla on Martti Lantan suunnittelema oma tunnus. Se on kirjeen vasemmassa ylänurkassa.

Toimintaa

Vuosikokous pidetään joka vuosi, huhti-kesäkuussa, ja sinne ovat tervetulleita kaikki sukuseuran vanhat ja uudet jäsenet. Tänä vuonna sukuseuramme täytti 15 vuotta, jota juhlistimme järjestämällä Jäsentapaamisen 6.6.2015. Tapaamisen kohokohta oli Tuohikontin henki -näyttelyn avajaiset Kuusankosken Kotiseututalolla, jossa näytteillä oli suvun käsityöperinteitä kunnioittaen kädentöitä maalauksista puutöihin.

Sukuseuran toimintaan voit tutustua tarkemmin Internet-osoitteessa http://www.lanttainkilahenttu.fi/. Sivuilta löytyvät kertomukset kokouksista ja tapaamisista sekä suosittu, säännöllisesti päivittyvä kuva-albumi suvun jäsenten valokuvista. Lisäksi sivuilla toimii keskustelupalsta. Meidät löytää myös Facebookista!

Liity jäseneksi – liitä myös läheisesi

Sukuseura toimii sitä paremmin, mitä enemmän on jäseniä (nyt noin 120). Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen sukuun kuuluva tai muuten sukuseurasta kiinnostunut henkilö.

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä sähköisen lomakkeen kotisivuillamme (lanttainkilahenttu.fi →  Liity jäseneksi) tai täyttämällä tämän kirjeen ohessa olevan jäsentietolomakkeen ja postittamalle sen palautuskuoressa jäsensihteeri Ilmo Inkiselle.

Sukuseuran jäsenmaksu peritään vuosittain joko ennen huhti-kesäkuussa pidettävää vuosikokousta tai sen jälkeen. Perusjäsenmaksu on 15 e, samassa ruokakunnassa asuvan perheenjäsenen jäsenmaksu 5 e sekä ainaisjäsenmaksu 150 e.

Toivomme Teidän jakavan tätä avointa kirjettä mahdollisimman monelle sukulaisellesi – sukulaiselle, joka kuuluu Lantan, Inkilän ja Hentun sukuun!

Tella Lantta
Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen järjestäytymiskokous Kouvolassa 23.9.2015

- valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Ilmo Inkilä, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi  Kimmo Lantta sekä käytännön asioiden hoitajaksi Lasse Tommola
- hyväksyttiin seitsemän uutta jäsentä
- sovittiin syksyn jäsenhankintakampanja suuntaviivat ja työnjako - kampanjan koordinointi hoidetaan sähköpostin välityksellä

Vuosikokous

- kokouksessa oli paikalla 43 sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Hannele Viljakainen, sihteerinä Tella Lantta
- kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, jäsenmaksut sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 - 2016 hallituksen esittämässä muodossa
- kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Tella Lantan sekä hallitukseen kahdeksan jäsentä ja viisi varajäsentä (ks. Yhteystiedot)

Tuohikontin henki -näyttely Kotiseututalossa

Näyttely oli hieno ja menestys. Kuva-albumissa on joitakin kuvia näyttelystä.
Myös lehdistöä oli paikalla näyttelyn avajaisissa. Näyttely on avoinna 27.6. asti, joten jos ei ollut avajaisissa, voi hyvin vielä päästä nauttimaan Tuohikontin hengestä. Aukioloajat ovat seuraavat: keskiviikosta perjantaihin klo 11 - 18, lauantaina ja sunnuntaina klo 11 - 16.

Hallituksen kokous Kouvolassa 15.4.2015

- käsiteltiin ja hyväksyttiin vuosikokousasiakirjat esitettäviksi vuosikokouksessa 6.6.2015
- käsiteltiin Jäsentapahtuman näyttelyn käytännön asioita - päätettiin, että näyttelyn nimi on Tuohikontin henkiHallituksen kokous Kouvolassa 17.2.2015

- hyväksyttiin Jäsentapaamisen ohjelma sellaisena, jonka 14.10.14. suunnittelimme huolimatta siitä, että apurahoja emme saaneet. Tämän vuoden aikana haemme kuitenkin vielä sitkeäasti uusia apurahoja.
- aikataulutusta: kutsukirjeet (samalla jäsenmaksuohjeistus) huhtikuun puolivälissä, sitovat vastaukset 11.5. mennessä (ruuan ja kahvin takia); näyttely kuntoon 1. - 2.6. - sovittiin että Teuvo Liukkonen ja Ossi Rämä katsastavat tahoillaan näyttelyesineistöä; 6.6. Jäsentapaaminen
- jäsenhankinta: käynnistyy syyskuussa, jolloin meillä on käytettävissämme
n. 1 000 nimeä sähköpostiosoitteineen
- hallitus hyväksyi yhden uuden jäsenen
- seuraava hallituksen kokous pidetään Kouvolassa 15.4.2015

Vuosi 2014

 

Hallituksen kokous Kouvolassa 14.10.2014

- hyväksyttiin kolme uutta jäsentä
- valittiin Sukuseuran sihteeriksi Kimmo Lantta ja käytännön asioiden hoitajaksi Lasse Tommola - Juuret Kymenlaaksossa -tapahtumassa ovat edustajamme Lasse Tommola ja Teuvo Liukkonen
Hallituksen linjaukset ja päätökset koskien jäsentapaamista 6.6.2015
- jäsentapapaaminen -työryhmä pitänyt yhteyttä kesän aikana: haettu apurahaa tapaamisen kokoustilaan ja ruokailuun sekä pyydetty tarjouksia hotelli Sommelosta ja Kuusankoskitalosta - hallitus päätti tehdä varauksen jäsentapahtumalle Kuusankoskitalosta
- päätettiin varata Kuusankosken Kotiseututalo Sukuseuran omalle näyttelylle, joka avataan 6.6.2015 ja joka on oleellinen lisä jäsentapaamiseen: pohjan näyttelyssä muodostaa Veikko Lantan tekemä kalustus - päätettiin kartoittaa eri sukuhaarat, jotta näyttelyyn saataisiin lisää esineistöä, esimerkiksi tauluja, ryijyjä tai muuta vanhaa esineistöä - yhdyshenkilönä kartoituksessa toimii Martti Lantta, jonka puoleen voi kernaasti kääntyä esineistö- ja kalusteasioissa - jäsentapaamisen kulku on siten seuraava: valmisteluvaihe kevääseen 2015, kevättalvella kutsut kaikille jäsenille, 6.6. Kuusankoskitalolla vuosikokous, ruokailu ja kahvitus, lopuksi Kotiseututalolla näyttelyyn tutustuminen

Sukuseuran vuosikokous Valkealan Iltatähdessä 24.5.2014

- kokouksessa oli paikalla 20 sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Kimmo Lantta, sihteerinä Tella Lantta
- kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, jäsenmaksut sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014 - 2015 hallituksen esittämässä muodossa
- kokous valitsi sukuseuran uudeksi puheenjohtajaksi TtM Tella Lantan sekä hallitukseen kahdeksan jäsentä ja viisi varajäsentä (ks. Yhteystiedot); toiminnantarkastajaksi valittiin Anneli Klemettilä
- vuosikokouksen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous valitsi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Ilmo Inkilän, rahastonhoitajaksi ja nettisivujen hoitajaksi Kimmo Lantan - kokous perusti lisäksi kaksi työryhmää jäsenhankintaan ja jäsentapaamiseen - hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä

Hallituksen kokous Kouvolassa 22.4.2014

* hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä
* viimeisteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle seuraavat asiakirjat: esityslista, tasekirja 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-15 - päätettiin esittää vuosikokoukselle, että tulevaan hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista ja 5 varajäsentä - allekirjoitettiin tasekirja (vuosikertomus ja tilinpäätös) sekä päätettiin julkaista kokouskutsu Kouvolan Sanomissa ja Valkealan Sanomissa sekä ehdollisesti Helsingin Sanomissa (mikäli on ilmainen) - vuosikokouksen pitopaikaksi päätettiin Valkealan Iltatähti
* tehtiin periaatepäätös osallistumisesta sukuseurojen yhteiseen esittelytilaisuuteen 25.10. Kuusankoskella, hotelli Sommelossa - yhteyshenkilöinä ovat Lasse Tommola ja Teuvo Liukkonen
* uuden hallituksen järjestäytymiskokous on 24.5. vuosikokouksen jälkeen

Hallituksen kokous Kouvolassa 6.2.2014

- vuoden ensimmäinen kokous oli valmisteleva ja yhdistyksen suuntaa ja tulevaisuutta pohdiskeleva
- päätettiin, että vuosikokous pidetään 24.5. (paikka jäi vielä avoimeksi)

 

Vuosi 2013


Hallituksen kokous Kouvolassa 18.11.2013

- todettiin kotisivujen keskustelupalstan avautuneen
- päätettiin, että kotisivuille laitetaan sukuseuratunnus (logo)
- päätettiin hakea Kymenlaakson Osuuspankilta, joka jakaa 100 000 euroa yhteiseen hyvään, 6 500 euroa sukuhistorian uudemman ajan työstämiseen
- jäsenhankinta aloitetaan ensi vuoden alussa, kolmessa erässä
- hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää vuoden 2014 alkupuolella

 

Hallituksen kokous Kouvolassa 7.10.2013

- käytiin alustava keskustelu vuosikokouksen asettamista toiminnallisista tavoitteista kaudelle 2013 - 14
- jäsenhankinnan suorittamistavasta muodostui selkeä suunnitelma - asiaan palataan seuraavassa kokouksessa mm. tarkemman aikataulun merkeissä
- kotisivujen kehittämisestä käytiin pitkähkö, pohdiskeleva keskustelu: tässä vaiheessa päätettiin ottaa keskustelupalsta käyttöön kotisivuilla syksyn aikana
- seuraava hallituksen kokous on 18.11.2013

Sukuseuran vuosikokous Puhjonrannan kurssikeskuksessa Valkealassa 25.5.2013

- kokouksessa oli paikalla 19 sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Teuvo Liukkonen, sihteerinä Tella Lantta
- kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, jäsenmaksut sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 - 2014 hallituksen esittämässä muodossa
- kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Kimmo Lantan sekä hallitukseen kahdeksan jäsentä ja viisi varajäsentä (ks. Yhteystiedot); toiminnantarkastajaksi valittiin Henrik Haapajärvi
- vuosikokouksen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous valitsi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Ilmo Inkilän sekä sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Tella Lantan

 

Hallituksen kokous Kouvolassa 23.4.2013

- hyväksyttiin yksi uusi jäsen
- hyväksyttiin vuosikokousasiakirjat esitettäväksi 25.5. pidettävälle vuosikokoukselle: kokouskutsu, esityslista, tilinpäätös, vuosikertomus, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
- todettiin kahdelta jäseneltä tulleet valokuvat liitettäväksi kotisivun kuva-albumiin
- seuraava kokous päätettiin pitää välittömästi vuosikokouksen jälkeen (järjestäytymiskokous)

 

Hallituksen kokous Kouvolassa 20.2.2013

- tarkastettiin tilitositteet
- käytiin lävitse sukuseuran taloudellinen tilanne sekä kotisivujen käyttö
- päätettiin vuosikokouksesta seuraavaa: tilaisuus pidetään Puhjonrannan kurssikeskuksessa Valkealassa 25.5. klo 14, kahvit 13.30 alkaen
- seuraava hallituksen kokous pidetään 23.4. klo 18

 

Vuosi 2012

Hallituksen kokous Kouvolassa 16.10.2012

- hyväksyttiin yksi uusi jäsen
- työstettiin jäsenhankintakampanjaa, jonka toteutus päätettiin siirtää ensi vuoden puolelle

 

Länsi-Saimaan Sanomat 28.9.2012:

Loikosen Paukkusten suvulle muistolaatta

Savitaipaleen Heinälahden Paukkulaan suunnitellaan Loikosen Paukkusten suvun muistoksi muistolaattaa. Hankkeesta sovittiin Tuohikotissa viikonvaihteessa pidetyssä suvun ensimmäisessä sukukokouksessa.

Emeritustoimittaja Erkki Paukkusen johtamaan sukukokoukseen oli saapunut yli 40 Aatami Joonaksenpoika Paukkusen ja Taavetti Paukkusen jälkeläistä eri puolilta Suomea.

Filosofian maisteri Kirsti Paukkunen-Jämsén teki selkoa Paukkusen nimen iästä, alkuperästä ja ensimmäisen Paukkusen saapumisesta Savitaipaleelle 1500-luvun lopussa.

Yksityiskohtana hän toi esiin hakkapeliittana kuolleen Lauri Matinpoika Paukkusen, joka menehtyi Puolassa vuonna 1658.

Sukututkija Teuvo Liukkonen selosti laajaa, noin 40 000 nimeä käsittävää sukututkimusta Henttu-Inkilä-Lantta -suvusta, joka käsittää myös Paukkuset 1800-luvulta alkaen.

Tilaisuuteen oli saapunut myös suvun vanhin, Vieno Nurmilaukas Savitaipaleelta. Hän sai onnittelut sunnuntaisen 95-vuotisjuhlapäivän johdosta. (Erkki Iivarinpoika Paukkunen, Suonenjoki)

Hallituksen kokous Kouvolassa 29.8.2012

- hyväksyttiin yksi uusi jäsen
- täydennettiin hallituksen sisäisiä valintoja: jäsensihteeriksi valittiin Ilmo Inkilä
- hyväksyttiin suunnitelma syksyn jäsenhankinnasta tavoitteena sata uutta jäsentä
- hyväksyttiin vanhoihin valokuviin liittyvät käytännön toimintamallit: digitaalisessa muodossa olevat kuvat lähetetään Kimmo Lantalle ja jos valokuvat ovat kuvina, ne voi lähettää sihteeri Tella Lantalle skannattavaksi
- hallitus totesi, että jäsenmaksuja oli maksettu 50 % enemmän kuin edellisenä vuotena
- valittiin ensi vuoden vuosikokouksen pitopaikaksi Valkealan seurakunnan kurssikeskus Puhjonranta
- seuraava kokous päätettiin pitää 16.10.2012

 

Jäsenkirje

Jäsenkirje postitetaan jokaiselle jäsenelle 4.6. alkavalla viikolla. Jäsenkirjeestä voi lukea vuosikokouksen päätökset ja sukuseuran tulevat suunnitelmat. Kirjeen mukana tulee pankkisiirtolomake ja toivommekin, että jokainen jäsen maksaisi joko perinteisellä tavalla tai verkkopankin kautta jäsenmaksun juhannukseen mennessä. HYVÄÄ JA RENTOUTTAVAA KESÄÄ KAIKILLE JÄSENILLE!

 

Sukuseuran vuosikokous Tuohikotin kirkon sivusalissa 26.5.2012

- kokouksessa oli paikalla 18 sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Ilmo Seppälä, sihteerinä Tella Lantta
- kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, jäsenmaksut sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012 - 2013 hallituksen esittämässä muodossa
- kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Kimmo Lantan sekä hallitukseen kahdeksan jäsentä ja viisi varajäsentä (ks. Yhteystiedot); toiminnantarkastajaksi valittiin Henrik Haapajärvi
- vuosikokouksen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous valitsi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Ilmo Inkilän, sihteeriksi Tella Lantan ja rahastonhoitajaksi Kimmo Lantan

 

Hallituksen kokous Kouvolassa 19.4.2012

* hyväksyttiin yksi uusi jäsen
* hallitus keskusteli aktiivisesti edellisessä kokouksessa hyväksyttyjen jäsenhankinta- ja valokuvatavoitteiden saavuttamisesta - valmistelua ja keskustelua päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa
* viimeisteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle seuraavat asiakirjat: esityslista, tasekirja 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 - merkittiin tiedoksi toiminnantarkastuskertomus - päätettiin esittää vuosikokoukselle, että tulevaan hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista ja 5 varajäsentä - allekirjoitettiin tasekirja (vuosikertomus ja tilinpäätös) sekä päätettiin julkaista kokouskutsu Kouvolan Sanomissa ja Valkealan Sanomissa
* hallituksen järjestäytymiskokous on 26.5. vuosikokouksen jälkeen

- esityslista

- toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 (toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut)

 

Hallituksen kokous Kouvolassa 8.2.2012

* tarkasteltiin yhdistyksen taloudellista tilaa ja todettiin sen olevan vakaan - viimeiset neljä vuotta yhdistyksen varat ovat pysyneet samalla tasolla; jäsenmaksutuotoilla pystytään maksamaan yhdistyksen kokouksesta ja hallituksen kokouksista koituneet kustannukset, mutta muuhun ei juuri ole varaa
* hyväksyttiin sukuseuraan neljä uutta jäsentä
* hallitus jakaantui kahdeksi tiimiksi: 1) jäsenhankintatiimi - tehtävänä hankkia 100 uutta maksavaa jäsentä vuoden 2013 kevääseen mennessä - suunnitelma seuraavassa hallituksen kokouksessa - esitellään myös vuosikokouksessa; 2) valokuvatiimi - tehtävänä hankkia vähintään 100 valokuvaa kotisivuille ja fb:iin - valokuvat erityisesti 1900-luvun ensimmäiseltä puoliskolta - suunnitelma seuraavassa hallituksen kokouksessa - esitellään myös vuosikokouksessa
* päätettiin järjestää sukuseuran vuosikokous Tuohikotin kirkon sivusalissa 26.5.2011 klo 14. Vuosikokouksessa on kahvitarjoilu.
* päätettiin ottaa yhdistyksen nimiin kotisivuohjelma vuoden 2012 alusta lukien ja hankkia yhdistykselle jäsenrekisteriohjelma
* seuraava hallituksen kokous on 19.4. klo 18


Vuosi 2011

 

Olympiarenkaiden paljastustilaisuus

2.8. pidettiin onnistunut ja juhlava Arvo Askolan hautakiven olympiarenkaiden paljastustilaisuus Valkealan Hukalan hautausmaalla järjestäjinä Lantta-Inkilä-Henttu Sukuseura, Kouvolan kaupunki ja Kouvolan seurakuntayhtymä. Sukuumme kuulunut Arvo Askola (1909 - 1975) voitti Berliinin olympialaisissa hopeamitalin 10 000 metrin juoksussa.  Elokuun 2. päivänä juoksusta tuli kuluneeksi 75 vuotta.

ennen:

007.jpg

jälkeen:

aaskola_olympiarenkaat.jpg

Tilaisuuden kulku

* Tilaisuuden avasi kunnallisneuvos, sukuseuran hallituksen varajäsen Hannele Viljakainen.
* Olympiarenkaat -laatan paljastuksen suorittivat sukuseuran varapuheenjohtaja Ilmo Inkilä ja Arvo Askolan kummipoika Tuomo Askola.
* Valkealan Seurakunnan kirkkoherra Marko Marttila piti puheen, jonka jälkeen laulettiin yhteisesti virsi 462 "Soi kunniaksi Luojan".
* Valkealan Seurakuntasalissa kahvitarjoilun lomassa tilaisuuteen osallistuneet vieraat saivat kuulla Kuusankosken Urheilijoiden kunniapuheenjohtaja Tuomo Simolan omakohtaisia muistoja Arvo Askolasta ja 1930-luvun yleisestä urheiluharrastuksesta

*Olympiarenkaiden paljastustilaisuudessa olivat paikalla edellä mainittujen henkilöiden lisäksi sukuseuran hallituksen jäsenet, Kouvolan kaupungin edustajat, Kuusankosken Urheilijoiden lippuvartio sekä airueina sukumme jäsenet, olympiaurheilijat Eeva (o.s. Haimi) ja Visa Hongisto.

* Arvo Askolan hautakiven olympiarenkaiden paljastustilaisuudesta lähetettiin STT:n kautta lehdistötiedote.

* Sukuyhdistys sai tilaisuuden myötä kohtuullisesti julkisuutta mediassa.
Kymenlaakson radio lähetti jo samana päivänä lähetyksen - Kouvolan Sanomat ja Valkealan Sanomat kirjoittivat hienosti ja
monipuolisesti Arvo Askolan haudalla järjestetystä tilaisuudesta -
samoin paikalliset Vartti ja PK-lehti. Kouvolan Seurakuntayhtymän Risteys -lehdessä olympiarenkaiden kiinnitys kerrottiin kuvan kanssa.


2.8. hallituksen kokous Valkealassa

- keskusteltiin jäsenmaksun perinnästä sekä hyväksyttiin tiliotteet

- ulkopuolella pöytäkirjan todettiin sukuseuralle mittavan Arvo Askolan olympiarenkaiden paljastustilaisuuden sujuneen onnistuneesti - sääkin oli suosiollinen - iso kiitos kuuluu kaikille mukana olleille ja erityisesti Teuvo Liukkoselle, organisaattorille, suunnittelijalle ja toteuttajalle! Ja tärkeää oli myös se, että ilman Kouvolan kaupungin ja Kouvolan seurakuntayhtymän tukea tilaisuutta ei olisi voitu järjestää.

 

Sukuseuran vuosikokous pidettiin Kouvolassa 28.5.

- kokouksessa oli paikalla 14 sukuseuran jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Hannele Viljakainen, sihteerinä Tella Lantta sekä pöytäkirjantarkastajina Irja ja Ilmo Seppälä

- kokous hyväksyi tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, jäsenmaksut, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2011 - 2012 sekä uudet säännöt yksimielisesti

- jäsenmaksuiksi kaudelle 2011 - 2012 (vuosikokouksesta vuosikokoukseen) päätettiin seuraavat: perusjäsenmaksu  15 euroa, samassa ruokakunnassa asuvan perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euroa ja ainaisjäsenmaksu 150 euroa - kaikille jäsenille tullaan lähettämään ennen helluntaita jäsenkirje, jonka mukana tulee mm. ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi

- kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Kimmo Lantan sekä hallitukseen yhdeksän jäsentä (kaksi uutta, ks. Yhteystiedot) ja viisi varajäsentä

- kokouksen lopuksi kuultiin Teuvo Liukkosen esitys 2.8. pidettävän Arvo Askolan hautakiven olympiarenkaiden paljastustilaisuuden järjestelyistä: kaikki on kunnossa - tulossa on merkittävä ja arvokas tilaisuus!

* Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 - 2012

 

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen:

- sukuseuran varapuheenjohtajaksi valittiin Ilmo Inkilä sekä sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Tella Lantta

- päätettiin pitää seuraava kokous elokuun 2. päivänä